توسط یک مقام آگاه در وزارت خارجه صورت گرفت؛

واکنش به سخنان متناقض وزیر خارجه بحرین

سیاسی

متاسفانه در حال حاضر کسانی ادعای مبارزه با گروه تروریستی داعش را دارند که رفتار و اقدامات آنان در تقویت این گروه تروریستی در طول چند سال گذشته بر هیچ کس پوشیده نیست و تناقض‌گویی برخی سیاستمداران منطقه نیز ناشی از همین تزلزل در مواضع آنها در ضرورت مبارزه جدی با تروریسم است.

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه نسبت به مطالب متناقض منتشر شده به نقل از وزیر خارجه بحرین واكنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه با اشاره به مطالب متناقض منتشر شده به نقل از وزیر خارجه بحرین اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر کسانی ادعای مبارزه با گروه تروریستی داعش را دارند که رفتار و اقدامات آنان در تقویت این گروه تروریستی در طول چند سال گذشته بر هیچ کس پوشیده نیست و تناقض‌گویی برخی سیاستمداران منطقه نیز ناشی از همین تزلزل در مواضع آنها در ضرورت مبارزه جدی با تروریسم است.

این مقام آگاه افزود: جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بود که تهدیدهای فزاینده از رشد قارچ‌گونه این گروه تروریستی در سوریه و عراق را به جهانیان گوشزد و به حامیان مالی و سیاسی آنان هشدار داد که در صورت استمرار این گونه اقدامات خودشان از اولین قربانیان آنان خواهند بود.

کد N503143