در جلسه هیات وزیران صورت گرفت؛

موافقت دولت با تسویه بدهی‌های وزارت راه وشهرسازی

دولت

بر این اساس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طبق توضیحات ذیل جدول 8 قانون بودجه سال 1393 کل کشور نسبت به ابلاغ و مبادله موافقتنامه معادل ارقام مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام می نماید.

با تصویب هیئت دولت بدهی های قانونی وزارت راه وشهرسازی تسویه می شود.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه93.6.16 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه وشهرسازی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند ر تبصره 3 ماده واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور موافقت کرد بدهی‌های قانونی وزارت راه وشهرسازی (شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور - مدیریت ساخت و توسعه راه‌های استان خراسان رضوی) به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی تا سقف چهارصد میلیارد ریال با اعلام وزیر راه وشهرسازی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذری به صورت جمعی-خرجی تسویه شود.

بر این اساس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور طبق توضیحات ذیل جدول 8 قانون بودجه سال 1393 کل کشور نسبت به ابلاغ و مبادله موافقتنامه معادل ارقام مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام می نماید.

همچنین معادل مبلغ تسویه شده، حساب اندوخته سرمایه‌ای در دفاتر شرکت‌های ذی‌ربط بستانکار و با رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می‌شود این مبالغ درآمد محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات نیست.

بر اساس این مصوبه با اعلام ذی‌حساب شرکت دولتی ذی‌ربط، اقدام لازم حسب مورد برای اعمال حساب در دفاتر سازمان خصوصی‌سازی (تسویه بدهی اشخاص) و خزانه‌داری کل کشور (انعکاس عملیات جمعی- خرجی) برای انعکاس مبالغ تسویه شده معمول می‌شود.

این مصوبه در تاریخ 93.6.20 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N502962