تجمع مخالفان یهودی ستیزی با استقبال سرد مردم المان مواجه شد

آلمان,رژم صهیونیستی,مرکل

برلین-ایرنا- تجمع روز یکشنبه مخالفان یهودی ستیزی آلمان که قرار بود درمقابل دروازه براندبورگ وبا حضور صدراعظم آلمان ورییس جمهوری این کشور برگزارشود، با استقبال سرد مردم المان روبرو شد.

به گزارش ایرنا، رسانه های حامی رژیم صهیونیستی در آلمان به سردمداری روزنامه بیلد ودی ولت ازهفته ها قبل با تبلیغات بسیار گسترده از شهروندان آلمانی برای مشارکت درمراسمی با حضور وسخنرانی آنگلا مرکل دعوت کرده بودند تا اعتراض ومخالفت خود را در مورد به اصطلاح یهودی ستیزی در این کشور اعلام کنند.

برغم تلاش های انجام شده ازسوی این رسانه ها وهمچنین رایزنی های فراوان طرفداران این رژیم درآلمان، حضور مردمی درتجمع روزیکشنبه که از سوی شورای مرکزی یهودیان به عنوان بزرگترین لابی اسرائیل دراین کشور برنامه ریزی شده بود، برگزار کنندگان را راضی نکرد.

درحالی پلیس برلین، تعداد حاضران دراین تجمع را نزدیک به 4 هزار نفر اعلام کرد که برلین نزدیک به 3 ونیم میلیون نفر جمعیت دارد و جمعیت یهودیان مقیم آلمان نیز بالغ بریکصد هزار نفر است.

به گفته شاهدان عینی حاضر دراین تجمع که در بعداز ظهر یک روز تعطیل برگزار شد ، بیشتر حاضران دراین مراسم، یهودیان حامی اسرائیل بودند که با کلاه های مخصوص خود ودردست داشتن پرچم های این رژیم درهمه جا مشاهده می شدند.

خانم 'شارلوته کنو بلوخ' از رهبران سابق شورای مرکزی یهودیان آلمان،از جمله حاضران دراین تجمع دولتی بود که با اعتراض نسبت به عدم حضور یهودیان آلمان دراین مراسم به این واقعیت اذعان کرد که این دعوت با سردی وبی اعتنایی غیرقابل باوری از سوی آلمانها اجابت شده است.

صاحبنظران سیاسی براین باورند که تهاجم وحشیانه اخیر رژیم صهیونیستی به غزه وکشتار مردم بی دفاع این منطقه که بسیاری ازشخصیت های سیاسی و دولتمردان ازآن به عنوان یک 'نسل کشی' یاد کرده اند، تاثیر فراوانی در بی اعتنایی مردم آلمان به درخواست ها فراوان برای حضور دراین تجمع داشته است.

این درحالی است که براساس نظرسنجی های انجام شده طی ماه ها و هفته های گذشته ، اکثر مردم آلمان نگاه مخالف ومنتقدانه ای به سیاست های رژیم صهیونیستی درمناطق اشغالی داشته ونسبت به کشتار مردم غزه وبمباران مناطق مسکونی دراین منطقه ابراز انزجار کرده اند.

کارشناسان سیاسی شدت گرفتن چنین دیدگاهی نسبت به رژیم صهیونستی در بین شهروندان آلمانی را به مثابه به صدا درآمدن زنگ خطری برای سیاستمداران و دولت این کشور در ادامه حمایت های بی چون و چرا از سیاست های جنگ طلبانه و جنایات این رژیم درمنطقه خاورمیانه می دانند وبرلزوم تغییر این سیاست تاکید دارند.

درواقع می توان گفت که حضور کمرنگ مردم درتجمع روز یکشنبه پایتخت آلمان برغم تلاش های فراوان برای باشکوه جلوه دادن این مراسم، به صحنه آزمایشی برای دولت مرکل تبدیل شد تا به این وسیله به شکاف عمیق ایجاد شده بین سیاست های اعمال شده ازسوی دولت ومیزان حمایت مردمی از آن، پی ببرد.

مردم آلمان سال ها قبل ( سال 2000) در مراسم یادبود به آتش کشیده شدن یک کنیسه یهودیان درزمان هیتلر درشهر برلین با حضور بالغ بر200 هزار نفری خود، از جامعه یهودیان کشورشان حمایت کرده ونشان دادند که دردفاع از جایگاه یهودیان کشور مصمم و جدی هستند.

این بار شهروندان آلمانی به خوبی دریافته بودند که تجمعی که قراراست به بهانه ' مخالفت با یهودی ستیزی'برگزار شود ، چیزی جز نمایش حمایت از سیاست های غلط رژیم صهیونیستی در منطقه نمی تواند باشد.

به عقیده بسیاری ازمخالفان رژیم صهیونیستی درآلمان، نکته مهم محقق نشدن خواسته برگزار کنندگان این تجمع درجلب نظر یهودیان این کشور، عملکرد شورای مرکزی یهودیان آلمان به عنوان برگزار کننده این تجمع بوده است.

خانم 'اوالین هشت گالینسکی' دختر رییس اسبق شورای مرکزی یهودیان آلمان که خود به عنوان یکی از منتقدان اصلی رژیم صهیونیستی تبدیل شده است، بارها در مصاحبه ها، از این شورا به عنوان بلندگوی سفارت این رژیم در برلین نام برده است.

به گفته هشت گالینسکی، شورای مرکزی یهودیان باید حافظ منافع یهودیان آلمان باشد اما به مدافع رژیم صهیونیستی تبدیل شده است و برجنایات این رژیم سرپوش می گذارد.

به اعتقاد این منتقد رژیم صهیونیستی، اینکه شورا مرکزی یهودیان آلمان هیچ زمانی نسبت به سیاست های غلط صهیونیست ها اعتراضی نکرده،خود بزرگترین ضعف برای این شورا است.

بسیاری ازآلمانی ها که درهفته ها وماه های گذشته و در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات و راهپیمایی های متعددی را در برلین ترتیب داده اند، تاکید می کنند که برچسب اتهام 'یهودی ستیزی' به مخالفان رژیم صهیونیستی ، برای خاموش کردن صدای اعتراض آنها درآلمان است ونمی تواند مخالفان صهیونیست ها را در مقابل یهودیان قرار دهد.

اروپام*1*456* 1701*1859
کد N502753