باهنر دبیرکل جامعه اسلامی باقی ماند

سیاست داخلی

دو هفته پیش با برگزاری نشست سالانه جامعه اسلامی مهندسین اعضای جدید شورای مرکزی این تشکل اصولگرا انتخاب شده بودند و امروز مجددا باهنر را به دبیرکلی انتخاب کردند.

محمدرضا باهنر مجددا به دبیرکلی شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، در جلسه عصر امروز (یک شنبه) شورای مرکزی جدید جامعه اسلامی مهندسین محمدرضا باهنر به اتفاق آرا به عنوان دبیرکل جام انتخاب شد.

دو هفته پیش با برگزاری نشست سالانه جامعه اسلامی مهندسین اعضای جدید شورای مرکزی این تشکل اصولگرا انتخاب شده بودند و امروز مجددا باهنر را به دبیرکلی انتخاب کردند.

کد N502575