فوری

فرود اضطراری هواپیمای لبنانی در فرودگاه رم ایتالیا

لبنان,ایتالیا,هواپیما

بیروت – ایرنا – هواپیمای مسافربری خطوط هوایی لبنان بعداز دریافت هشدار وجود بمب در داخل آن بطور اضطراری در فرودگاه رم ایتالیا به زمین نشست.

ادامه دارد ...
کد N502569