سازمان ملل: روابط محکمی میان تشکیلات تروریستی در سوریه و اسراییل وجود دارد

کد N502564