العامری:

پست معاون نخست وزیر را نمی پذیرم/پست کلیدی حق تشکل بدر است

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل سازمان بدر عراق ضمن مخالفت با قبول پیشنهاد حزب الدعوه در تصدی پست معاونت نخست وزیری عراق، تصدی یک پست کلیدی را حق این سازمان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، هادی العامری اعلام کرد: ما اصراری بر تصدی پست امنیتی نداریم بلکه خواسته ما تصدی یک پست کلیدی است.

وی افزود: پس از توزیع کرسی های وزراتی پست وزارت کشور به ما پیشنهاد شد و ما نیز پذیرفتیم هر چند که راضی نبودیم. وزارت کشور حق ما است و کسی نمی تواند به ما منت بگذارد. ما بر نامزد خاصی اصرار نداریم و به شما تاکید می کنم العامری نامزد آن نمی شود.

العامری خطاب به حزب الدعوه گفت: درباره پیشنهاد شما درباره اعطای پست معاونت نخست وزیر آن را نمی پذیریم و عذرخواهی می کنم زیرا همه مردم فکر می کنند که ما به دنبال پست هستیم و تمام هم و غم ما این است و نه من و نه سازمان بدر این را نمی خواهد. اگر به دنبال سمت بودم در وزارت خانه حمل و نقل که وزارتخانه ارزنده ای است و تجربه در آن دارم می ماندم.