مقام روس: پاسخ غرب را می دهیم

آمریکا اروپا

رئیس شورای فدراسیون روسیه گفت تحریم های غرب را بی پاسخ نخواهیم گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رئیس شورای فدراسیون روسیه گفت روسیه تحریم های جدید غرب را بدون پاسخ نخواهد گذاشت.

والنتینا ماتوینکو در عین حال گفت پاسخ روسیه باید ارزیابی شود و با هدف حمایت از سرمایه گذاری های اقتصادی ملی صورت گیرد.

وی تاکید کرد: ما همانند هر دولت عزتمندی، این تحریم ها را بی پاسخ نمی گذاریم اما عکس العمل ما باید توام با آرامش و برنامه ریزی شده باشد.

وی همچنین تحریم ها علیه روسیه را بی اثر خواند و گفت: صحبت کردن با روسیه به زبان ارعاب و تحریم مطلقا بی معنی و مضر است.