با تصویب هیات دولت انجام شد؛

تشکیل کارگروه توسعه و تعمیق زیارت وترویج فرهنگ رضوی

سیاست داخلی

اعضای این کارگروه را وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، راه و شهرسازی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و استاندار خراسان رضوی تشکیل می‌دهند.

با تصویب هیات دولت کارگروه توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی تشکیل می‌شود.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه 16 /6/ 1393 به استناد اصل 138 قانون اساسی در راستای توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در خصوص امور فرهنگی، عمرانی، زیربنایی و زیرساخت‌ها در امور زائران در مقیاس ملی و بین‌المللی، با تشکیل کارگروهی با مسئولیت معاون اجرایی رئیس جمهور موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه دیگر اعضای این کارگروه را وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، راه و شهرسازی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و استاندار خراسان رضوی تشکیل می‌دهند.

همچنین تصمیمات این کارگروه در صورت لزوم برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می‌شود.

این مصوبه در تاریخ 20 /6/ 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N502217