مخالفان یورو در آلمان قدرت می گیرند

آلمان,انتخابات

تهران – ایرنا – شبکه فاکس نیوز در گزارشی از قدرت گرفتن مخالفان واحد پولی یورو در انتخابات ایالتی آلمان خبر داد.

به گزارش فاکس نیوز، حزب 'جایگزین برای آلمان' یا AfD که به تازگی تاسیس شده و مخالف حوزه مالی یورو در اروپا است، به تازگی موفق شد نخستین کرسی های قانون گذاری ایالتی اش را به دست آورد.

نظرسنجی ها نشان می دهد که این حزب در انتخابات امروز (یکشنبه) نیز در ایالت های شرقی 'تورینجیا' و 'براندنبورگ' موفقیت های چشمگیری به دست خواهد آورد.

حزب جایگزین برای آلمان، در دسته بندی های کنونی سیاسی این کشور نمی گنجد. این حزب از یک سو، خواستار تغییر واحد پولی یورو با شکل کنونی است و سوی دیگر، با کسانی که علیه مهاجران فعالیت می کنند، مخالف است. گروه همچنین مخالفتی با اتحادیه اروپا به طور کلی ندارد. بنابراین حزب یادشده را نه می توان دست راستی دانست و نه دست چپی.

حزب های آلمانی گفته اند که حاضر به تقسیم قدرت با AfD نخواهند شد. با این حال، به نظر می رسد حزب 'سوسیال دموکرات' به رهبری 'آنگلا مرکل' صدر اعظم آلمان، در ایالت تورینجیا با خطر از دست دادن کرسی 24 ساله فرمانداری رو به رو باشد. این خطر از سوی ائتلاف سه جانبه ای خواهد بود که به رهبری 'حزب چپ' شکل گرفته است. حزب چپ، ریشه در حزب کمونیست سابق دارد.

رسانام**9163 **1010
کد N502181