واکنش یک مقام وزارت امور خارجه  به اظهارات متناقض وزیر خارجه بحرین؛

مدعیان کنونی مبارزه با تروریسم تقویت کنندگان تروریسم بودند

سیاست خارجی

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه اعلام کرد: متاسفانه در حال حاضر کسانی ادعای مبارزه با گروه تروریستی داعش را دارند که رفتار و اقدامات آنان در تقویت این گروه تروریستی در طول چند سال گذشته بر هیچ کس پوشیده نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه با اشاره به مطالب متناقض منتشر شده به نقل از وزیر خارجه بحرین اظهار داشت : متاسفانه در حال حاضر کسانی ادعای مبارزه با گروه تروریستی داعش را دارند که رفتار و اقدامات آنان در تقویت این گروه تروریستی در طول چند سال گذشته بر هیچ کس پوشیده نیست و تناقض گوئی برخی سیاستمداران منطقه نیز ناشی از همین تزلزل در مواضع آنها در ضرورت مبارزه جدی با تروریسم است .

این مقام آگاه افزود : جمهوری اسلامی ایران نخستین کشوری بود که تهدیدهای فزاینده از رشد قارچ گونه این گروه تروریستی در سوریه و عراق را به جهانیان گوشزد و به حامیان مالی و سیاسی آنان هشدار داد که در صورت استمرار این گونه اقدامات خودشان از اولین قربانیان آنان خواهند بود .