به دعوت بروجردی؛

هیأت پارلمانی کنیا 29 شهریور به تهران سفر می‌کند

مجلس

اعضای هیأت پارلمانی کنیا در سفر چهار روزه خود قرار است که ضمن دیدار با بروجردی رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی با برخی از مسئولان دیدار و گفت‌وگو می‌کنند.

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس کنیا روز شنبه 29 شهریورماه به تهران سفر می‌کند.

به‌ گزارش ایلنا، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس کنیا در رأس هیأتی پارلمانی به دعوت علاء‌الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس روز شنبه 29 شهریورماه به تهران سفر می‌کند.

اعضای هیأت پارلمانی کنیا در سفر چهار روزه خود قرار است که ضمن دیدار با بروجردی رئیس کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی با برخی از مسئولان دیدار و گفت‌وگو می‌کنند.

کد N501811