عضو کمیسیون کشاورزی در گفت و گو با ایلنا:

احتمال سهمیه بندی آب بالا است

مجلس

در خصوص آب کشاورزی که بیشترین مصرف را دارد وزارت نیرو یک سری برنامه‌ها برای اجرا دارد تا در برخی از شهرهای بزرگ و یا مناطق کشاورزی کنتور حجمی بگذارد یعنی مناطقی را که بیشتر از حد مجاز برداشت می‌کنند شناسایی کنند.

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی معتقد است که در صورت عدم وجود بارش در یک ماهه اول پاییز با احتمال سهمیه بندی آب مواجه خواهیم بود که در همین راستا باید وزارت نیرو به فکر یک اقدام جدی باشد.

محمدرضا امیری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با وضعیت کم آبی در کشور گفت: همانطور که می‌دانید ما در مورد بحث آب دچار بحران هستیم. بارش‌ها در سه چهار ماه گذشته بسیار کم بوده است. اگر ما در یک ماه اول پاییز بارش نداشته باشیم در خیلی از شهرها مجبور به سهمیه‌بندی خواهیم بود.

نماینده کهنوج در مجلس ادامه داد: در خصوص آب کشاورزی که بیشترین مصرف را دارد وزارت نیرو یک سری برنامه‌ها برای اجرا دارد تا در برخی از شهرهای بزرگ و یا مناطق کشاورزی کنتور حجمی بگذارد یعنی مناطقی را که بیشتر از حد مجاز برداشت می‌کنند شناسایی کنند.

وی با تاکید بر اینکه البته این موضوع تنها یک راهکار است، یادآور شد:شاید این راهکار هم عملی نباشد اما بهترین راهکار این است که راه حلی در خصوص آبیاری صنعتی و تحت فشار در نظر گرفته شود که این هم هزینه زیادی را می طلبد. به هر حال کارهای زیادی می توان در این بحث انجام داد اما همه آنها اعتبار و پول می خواهد.

امیری با اشاره به طرح برخی مباحث مثل انتقال آب از تاجیکستان به ایران نیز گفت: این مباحث مدت ها است که مطرح است. من به یاد دارم که از مجلس ششم از سوی نمایندگان رفسنجان دنبال می شد.تقریبا 20 سال است که این مباحث مطرح می‌شود. به هر حال کشور تاجیکستان یک کشور پرآب است که اگر با رعایت شرایط امنیتی و قراردادهای محکمی این کار صورت بگیرد چیز بدی نیست. به هر حال ما یک کشور کم آب هستیم و نیاز داریم که به هر شکل تامین آب شویم.

این نماینده مجلس در مورد احتمال سهمیه بندی آب در کشور گفت: مصرف شرب و خانگی در کشور ما آنچنان بالا نیست اما اگر در مصرف همین مقدار نیز صرفه جویی صورت بگیرد شاید حداقل در آب شرب نیازی به سهمیه بندی نداشته باشیم. مردم از مصرف بی رویه آب باید خودداری کنند. رسانه ها نیز باید در این مورد توصیه های لازم را داشته باشند.

کد N501540