عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

سیاست اقتصاد مقاومتی بسیار فراتر از بحث تحریم هاست

مجمع تشخیص,اقتصاد مقاومتی

تهران- ایرنا- عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که سیاست اقتصاد مقاومتی بسیار فراتر و بنیادی تر از مقابله با تهدیدها و تحریم های خارجی است، گفت: در اقتصاد مقاومتی باید نگاهی جامع تر به نیروی انسانی داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی آقا محمدی» روز یکشنبه در کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی با تبیین سیاست و مفهوم این موضوع که در دانشکده مدیریت دانشگاه علوم اقتصادی برگزار شد، افزود: ویژگی اقتصاد مقاومتی، اقتصادی توسعه ای و در مسیر پیشرفت کشور است که در مقابل مخاطرات، تهدیدات و تغییرات عکس العمل نشان می دهد.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی ضایعات سیاست های اقتصادی که طی سال های گذشته به کشور وارد شده است را جدا می کند و از فراز و فرودهای خودساخته نجات می دهد.

ادامه دارد ....

سیام**9103**ن.س**1336
کد N501417