عربستانی ها در حمایت از آیت الله نمر تظاهرات برگزار می کنند

عوامیه,عربستان,آیت الله نمر

تهران - ایرنا - کمیته های جوانان مخالف در استان ˈالقطیفˈ واقع در شرق عربستان به منظور اعلام همبستگی با آیت الله ˈنمرˈ خواستار برگزاری تظاهرات شدند.

به گزارش پایگاه اینترنتی خبری لبنانی 'العهد'، منطقه 'عوامیه' واقع در استان قطیف پنجشنبه این هفته - چهار روز قبل از اعلام حکم دادگاه در مورد آیت الله نمر النمر- شاهد برگزاری تظاهراتی در اعلام حمایت از وی خواهد بود.

لازم به یادآوری است که آیت الله نمر روحانی برجسته عربستان، دو سال است که در زندان های آل سعود به سر می برد.

این تظاهرات ساعت 30/20 پنجشنبه با شعار 'راهپیمایی کفن پوش ها' از برابر میهمان سرای شهید خالد لباد در عوامیه زادگاه آیت الله نمر آغاز خواهد شد.

پنج کمیته جوانان مخالف در استان قطیف توده های مردم را به مشارکت گسترده در این تظاهرات فراخواندند.

سازمان دهندگان این تظاهرات اعلام کردند که به منظور اعلام آغاز مرحله جدید شدت یافتن انقلاب تا آزادسازی آیت الله نمر کفن بر تن خواهند کرد.

لازم به یادآوری است که جنبش های جوانان آزاده، مشعل فروزان شهادت، آزادگان منطقه شرق، همچنین کمیته سازمان دهنده پایگاه رسانه ای رسمی آیت الله نمر خواستار برگزاری این تظاهرات شده اند.

خاورم ** 1487 **7074**1275
کد N501403