شرکت هیاتی از خانواده های شهدای ترور در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

سازمان ملل,حقوق بشر

تهران-ایرنا- انجمن دفاع از قربانیان تروریسم از حضور هیاتی از خانواده های شهدای ترور در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو خبر داد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، این هیات که متشکل از پنج خانواده شهدای ترور است برای رساندن صدای خانواده قربانیان ترور، ابراز انزجار از هر گونه اعمال تروریستی و موارد نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف در این اجلاس شرکت کرده اند.

هیات اعزامی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم ضمن برگزاری کارگاه های آموزشی مختلف در جلسات بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت می کنند.

گفت و گو با سایر سازمان های مردم نهاد شرکت کننده در این اجلاس و شرکت در نشست های خبری راهکارهای مقابله با تروریسم را به بحث و تبادل نظر می گذارند.

بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوئیس در حال برگزاری است.

سیام**9173**1336
کد N501342