عیادت مجازی ده ها هزار نفر از رهبر معظم انقلاب

انقلاب,عبادت

تهران - ایرنا - دوشنبه گذشته خبر عمل جراحی حضرت آیت الله خامنه ای اعلام شد و همزمان موج ملی تماس ها و احوالپرسی ها از ایشان فضای مجازی را گرفت.

به گزارش ایرنا، سایت http://farsi.khamenei.ir این امکان متمرکز را فراهم کرده است تا همگان بتوانند از فرصت مجازی عیادت از رهبر انقلاب برخوردار شوند.

در گزارش سایت رهبر معظم انقلاب آمده است: بسیاری مایل هستند که به دیدار و عیادت معظم له بروند و طبعاً ملاقات حضوری، به دلیل محدودیت های گوناگون ممکن نیست؛ اما این صفحه می تواند امکانی باشد برای شما از طریق فضای مجازی که به عیادت حضرت آیت الله خامنه ای می رفتید چه می گفتید؟

براساس اعلام این سایت، تا ظهر شنبه ۳۶۴ هزار و 566 نفر از کاربران تا ظهر شنبه (دیروز) از رهبر معظم انقلاب عیادت مجازی کرده اند و همچنین بیش از ۳۱ هزار نظر ارسال شده است که برای مراجعه کنندگان قابل درسترسی است.

اول**
کد N501180