روانچی امروز به سوئیس می‌رود 

سیاست خارجی

معاون اروپا و آمریکای وزرات امور خارجه امروز به منظور دیدارهای دو جانبه با کشورهای اروپایی عازم سوئیس می شود .

به گزارش خبرنگار مهر ، مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه کشورمان امروز به منظور مذاکرات با مقامات سو ئیسی عازم ژنو خواهد شد.

 

بر اساس این گزارش سفر روانچی به سوئیس دو روزه خواهد بود.

 

سفر به سوئیس در راستای ملاقات‌های دوره ای با کشورهای اروپایی است. در این سفر معاون وزیر امور خارجه در خصوص  مسائل مختلف دو جانبه از جمله موضوعات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با مقامات سوئیسی گفتگو خواهد داشت.

 

همچنین مذاکره درباره موضوعات منطقه ای نیز با توجه به اهمیت کشور سوئیس به عنوان یک کشور اروپایی از جمله موضوعات مورد گفتگوی طرفین است .