خبری که کاربران خبرآنلاین در اصل تحقق آن شک دارند

روز گذشته خبری منتشر شد که در منطقه ای در یونان مقبره ای باستانی کشف شده است که به احتمال قوی متعلق به رکسانا همسر ایرانی اسکندر و یا مادر وی است.

این خبر که بیش از 66 کامنت ثبت شده داشت، بحث های زیادی درباره اصل این خبر در میان کاربران به وجود آمد. چند نفر از کاربران که در اصل وجود اسکندر شک کرد و آن را افسانه ای برای تاریخ سازی یونایان دانستند. یکی از کاربران در این زمینه نوشته است:«حمله اسکندر به ایران هنوز کاملا ثابت نشده و اون چیزی که در تاریخ هرودوت در این زمینه هست بیشتر به افسانه شباهت داره تا واقعیت.»

 

برخی از کاربران هم اطلاعات تاریخی خود را درباره مادر اسکندر با دیگران به اشتراک گذاشتند. یکی از کاربران در این زمینه نوشت: المپیاس دختر پادشاه اپیروس و همسر چهارم فیلیپ مقدونی مادر اسکندر مقدونی است.»یک کاربر دیگر براساس اطلاعات خود اصل خبر را اشتباه خوانده و نوشته است: رکسانا نام دخترداریوش دوم بود در حالی که اسکندر با دختر داریوش سوم ازدواج کرد که نامش برسین بود.

ازدواجی که یکی از کاربران در کامنت خود بدان این چنین اشاره کرده است: فیلیپ مقدونی اصلا همسر ایرانی نداشته است همسر او دختر یکی از پادشاهی های مغلوب فیلیپ بوده که همسر وی همیشه این کینه را از فیلیپ به دل داشته است. اسکندر نیز بعد از ورود به دربار ایران با یکی از دختران داریوش ازدواج می کند و این امر در پادشاهی های مغلوب یک رسم بوده است. [span]

/212 17

[span]

کد N500698