گمانه زنی درباره نامزدهای پست وزارت کشور عراق

آفریقا و خاورمیانه

برخی از رسانه های عراقی از مطرح شدن نام نامزدهای تصدی پست وزارت کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع آگاه اعلام کرد: اخباری درباره نامزد شدن ریاض غریب و حسین الطحان برای پست وزارت کشور عراق منتشر شده است

شایان ذکر است که حیدرالعبادی در جلسه دوشنبه گذشته مجلس عراق وعده داده بود که طی یک هفته وزراتخانه های امنیتی را معرفی کند. نامزدهای پستهای وزرات دفاع و کشور در کابینه خالی مانده است.