کمیسیون اصل 90 مجلس:

تبعیض به نفع تاجر 650 میلیون یورویی مسلم است

مجلس

کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در پاسخ به شکایت احمد توکلی، نماینده تهران ، اقدام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعهد به تامین و تخصیص ارز 650 میلیون یورویی و رد تقاضاهای مشابه دیگر را نوعی تبعیض آشکار و محرز اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شکایت احمد توکلی، نماینده تهران، کمیسیون اصل 90 مجلس تبعیض به نفع شرکت سپید استوار آسیا را آشکار و محرز اعلام کرد. این تبعیض، هم در زمینه فروش ارز 80 میلیون یورویی سهل‌الوصول و کم هزینه و همچنین در تعهد به تامین و تخصیص ارز 650 میلیون یورویی و رد تقاضاهای مشابه دیگر بود که کمیسیون ضمن مثبت خواندن اصل اقدام وزارت صنعت و بانک مرکزی و تقدیر از تسریع در کار تامین کالای اساسی، اقدام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را نوعی تبعیض آشکار و محرز اعلام کرد و تصریح کردکه این اقدام دولت موجب تضییع بیت‌المال نشده است.

نامه کمیسیون اصل 90 که خطاب به توکلی نوشته شده است به قرار زیر است:

جناب آقای دکتر احمد توکلی

نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

عطف به شکواییه مورخ 15/10/92 جنابعالی( ارجاعی از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون) در خصوص اقدام دولت و بانک مرکزی به نفع شرکت سپید استوار آسیا دائر بر عدم رعایت شرایط رقابتی و قائل شدن تبعیض با سایر شرکت‌ها از طریق اختصاص مبلغ 80 میلیون یورو از هالک بانک ترکیه و نیز تعهد بر تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز شرکت تا 650 میلیون یورو و پاسخ منفی به شرکت‌های دیگر با تقاضای مشابه، موضوع به طور مفصل بررسی گردید.

با ملاحظه مستندات و توضیحات و مدافعات طرفین، از نظر این کمیسیون به رغم اینکه اصل اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی امری شایسته و در راستای نیاز‌های اساسی کشور بوده و درخور تقدیر می‌باشد و البته موجبی برای تضییع حقوق بیت‌المال ملاحظه نمی‌گردد ولی به لحاظ رد تقاضای شرکت‌های مشابه در همان زمان، وجود نوعی تبعیض و ترجیح بین شرکت سپید استوار آسیا با سایر شرکت‌ها، آشکار و محرز است.

محمدعلی پورمختار

رییس کمیسون اصل 90 مجلس شورای اسلامی

بنا بر گزارش رسمی کارشناسان معاونت اقتصادی دیوان محاسبات، میانگین قیمت ارزش واردات شرکت سپید استوار آسیا در خصوص کنجاله، ذرت  و جو . . .  به ترتیب حدود 11، 9 و 14 درصد بیشتر از میانگین مجموع واردات این سه کالای اساسی در سال 1392 بوده است. که با توجه به بیشتر بودن مبلغ پروفرما نسبت به قیمت واقعی و ارز پرداختی به فروشنده خارجی، اختلاف مذکور منجر به سود شرکت فوق بابت اختلاف قیمت ارز مبادله ای با قیمت ارز در بازار آزاد می گردد.