با تصویب هیئت وزیران صورت گرفت:

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاح شد

هيات دولت,وقف

با تصویب هیئت دولت ماده (24) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف و امور خیریه اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هیئت وزیران در جلسه 93.6.5 به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه-مصوب 1363- ماده (24) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارت سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره 95270 مورخ 65.2.22 را اصلاح کرد.

در ماده 24 آمده است: با توجه به اینکه حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از اموال شخصی متولی جدا و متمایز باشد، متولیان و امنای موقوفات و اماکن متبرکه و ادارات اوقاف و امور خیریه محل مکلفند نسبت به ثبت و بروزرسانی اطلاعات جامع موقوفات و بقاع متبرکه از قبیل مشخصات کامل موقوفه و رقبات وقفی و متصرفین آن، نیات واقفین و نحوه مصرف درآمد موقوفه، عملکرد و رخدادهای مالی موقوفات در بانک اطلاعات جامع موقوفات اقدام نمایند.

همچنین بر اساس تبصره این ماده افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانکها الزامی است و عملیات مالی باید در سامانه مربوط ثبت گردد. در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آنها امین یا امنایی منصوب شده است، حساب مذکور با امضا مشترک امین یا امنا و رییس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهد بود.

این مصوبه در تاریخ 93.6.12 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است .

انتهای پیام

کد N500282