دیدار ولایتی با معاون وزیر امور خارجه مکزیک

سیاست داخلی

این دیدار که عصر امروز(شنبه) 22 شهریورماه در مرکز تحقیقات استراتژیک صورت گرفت، به بررسی مناسبات دو کشور ایران و مکزیک گذشت.

رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با کارلوس آلبرتو دایکاسا گونزالس معاون وزیر امور خارجه مکزیک دیدار کرد.

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با کارلوس آلبرتو دایکاسا معاون وزیر امور خارجه مکزیک دیدار کرد.

این دیدار که عصر امروز(شنبه) 22 شهریورماه در مرکز تحقیقات استراتژیک صورت گرفت، به بررسی مناسبات دو کشور ایران و مکزیک گذشت.

کد N500238