نظر کمیسیون اصل 90 در ارتباط با پرونده 650 میلیون یورویی اعلام شد

مجلس,اصل 90

تهران-ایرنا- کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی عدم تضییع بیت المال و ندادن دموراژ به کشتی های خارجی را از وجوه مثبت پرونده 650 میلیون یورویی اعلام کرد و در عین حال وجود نوعی تبعیض در این پرونده را محرز تشخیص داد.

به گزارش ایرنا، درپی شکایت احمد توکلی نماینده مردم تهران به کمیسیون اصل 90 ، این کمیسیون، سرانجام وجود نوعی تبعیض را در ارتباط با تخصیص 80 میلیون یورو به تاجر خاص و همچنین تأمین و تخصیص 650 میلیون یورو آشکار و محرز اعلام و در عین حال تصریح کرده است که اصل اقدام دولت و بانک مرکزی مثبت بوده و بیت المال تضییع نشده است.

کمیسیون اصل 90 مجلس اصل اقدام از جهت ندادن دموراژ به کشتی های خارجی و تسریع در عرضه کالای اساسی را قابل دفاع عنوان کرده است.

در نامه کمیسیون اصل 90 به توکلی آمده است : عطف به شکواییه مورخ 15/10/92 جنابعالی( ارجاعی از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به این کمیسیون) در خصوص اقدام دولت و بانک مرکزی به نفع شرکت سپید استوار آسیا دائر بر عدم رعایت شرایط رقابتی و قائل شدن تبعیض با سایر شرکت ها از طریق اختصاص مبلغ 80 میلیون یورو از هالک بانک ترکیه و نیز تعهد بر تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز شرکت تا 650 میلیون یورو و پاسخ منفی به شرکت های دیگر با تقاضای مشابه، موضوع به طور مفصل بررسی شد.

در این نامه همچنین آمده است : با ملاحظه مستندات و توضیحات و مدافعات طرفین، از نظر این کمیسیون به رغم اینکه اصل اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی امری شایسته و در راستای نیاز های اساسی کشور بوده و درخور تقدیر می باشد و البته موجبی برای تضییع حقوق بیت المال ملاحظه نمی گردد ولی به لحاظ رد تقاضای شرکت های مشابه در همان زمان، وجود نوعی تبعیض و ترجیح بین شرکت سپید استوار آسیا با سایر شرکت ها، آشکار و محرز است.

یادآور می شود؛اخیراً دادستان دیوان محاسبات نیز در اظهارنظر نهایی خویش ضمن تأیید آسیب ندیدن بیت المال و مثبت بودن اصل تسریع در واردات، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را متخلف از ماده 53 قانون اصل 44 و مستحق تذکر دانسته بود و پرونده را برای یکسال به حال تعلیق قرار داده بود.

برآوردهای کارشناسی حاکی از آن است که این تبعیض ها رانتی به مبلغ حدود 50 میلیارد تومان در مورد اول و رانتی به مبلغ 350-400 میلیارد تومان در مورد دوم نصیب آن تاجر خاص کرده است و قدرت وی را در بازار کالاهای اساسی دام و طیور دو برابر ساخته است.

بر اساس گزارش رسمی کارشناسان معاونت اقتصادی دیوان محاسبات، میانگین قیمت ارزش واردات شرکت سپید استوار آسیا در خصوص کنجاله، ذرت و جو . . . به ترتیب حدود 11، 9 و 14 درصد بیشتر از میانگین مجموع واردات این سه کالای اساسی در سال 1392 بوده است و با توجه به بیشتر بودن مبلغ پروفرما نسبت به قیمت واقعی و ارز پرداختی به فروشنده خارجی، اختلاف مذکور منجر به سود شرکت فوق بابت اختلاف قیمت ارز مبادله ای با قیمت ارز در بازار آزاد می گردد.

سیام(1)**2021**1449
کد N500139