اندیشکده رند:

قطع مسیر پشتیبانی از شیوه های موثر برخورد با داعش است

شورش مسلحانه,داعش

تهران – ایرنا – اندیشکده آمریکایی ˈرندˈ در پژوهشی با مطالعه شورش های مسلحانه سرکوب شده پس از جنگ جهانی دوم نوشت: قرار دادن شورشیان در موضع نبرد چریکی، قطع مسیرهای پشتیبانی از این گروه ها، افزایش توان نیروهای ضدشورش و انعطاف پذیری دولت ها کلید شکست داعش خواهد بود.

پایگاه خبری این اندیشکده افزود: با بررسی 71 شورش مسلحانه که در سال های پس از جنگ جهانی دوم تا 2010 در کشورهای مختلف خاموش شدند، به یافته هایی می رسیم که شماری از آنها در پی آمده است.

نخست اینکه در همه مواردی که سرکوب شورش ها با موفقیت همراه بوده است، نیروهای ضدشورش از نظر توان نظامی بر شورشیان برتری یافته اند و آنان را در موضعی قرار داده اند که به جنگ های چریکی رو بیاورند.

بنابراین گام نخست در برخورد با داعش این است که نیروی نظامی قوی تر از این گروه با آن درگیر شود و جلوی پیشروی متعارف نظامی آنان را بگیرد. در این زمینه، حمله های هوایی بسیار موثر خواهد بود.

دوم اینکه برخوردهای موفق با شورش ها مواردی بوده است که دولت ها توانسته اند مجموعه ای از ترفندها (و نه تنها یک یا دو شیوه برخورد) را به کار گیرند. به طور کلی، بهره برداری همزمان از کاهش پشتیبانی از شورشیان، افزایش تعهد و انگیزه نیروهای ضدشورش و افزایش انعطاف پذیری موثر خواهد بود.

بنابراین در مورد داعش، باید هم راه های پشتیبانی مالی و آمادی از این گروه مسدود شود و بر تعهد و انگیزه نیروهای امنیتی عراق افزوده شود و همزمان، دولت نیز با انعطاف پذیری بتواند مشروعیت خود را در میان همه گروه های قومی و مذهبی تثبیت کند.

بنیاد 'رند' در این پژوهش همچنین تاکید کرده است که هرگونه راه حل قطعی برای برخورد با داعش باید کشور سوریه را نیز شامل شود در غیراین صورت، نیروهای داعش می توانند با یک عقب نشینی تاکتیکی در خاک سوریه به بازپروری خود بپردازند.

رسانام ** 9163** 1337
کد N499759