مسکو: تحریم های جدید آمریکا علیه روسیه خصمانه است

روسیه,آمریکا,جنگ تحریمی

مسکو- ایرنا- وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه با انتشار بیانیه ای با انتقاد از تحریم های جدید آمریکا علیه این کشور آن را گام خصمانه دیگر واشنگتن دانست و تهدید کرد که به آن پاسخ می دهد.

به گزارش ایرنا، در این بیانیه آمده است: تحریم های جدید واشنگتن در مورد مسکو ، گام خصمانه دیگری در مسیر رویارویی دولت آمریکا با روسیه است.

وزارت خارجه روسیه خاطرنشان کرده است: در شرایطی که به زحمت در مناطق جنوب و شرق اوکراین آتش بس برقرار و امکان مذاکره میان نمایندگان این مناطق و دولت مرکزی اوکراین فراهم شده است، آمریکا برای تشدید مناقشه در اوکراین تلاش و به فشار از طریق تحریم بر روسیه ادامه می دهد.

آمریکا روز جمعه تحریم های روسیه را به دلیل نقش این کشور در درگیری های اوکراین افزایش داد؛ مجازاتی که صنایع نفت و دفاع مسکو را هدف می گیرد و دسترسی بانک های اصلی روسیه به بازارهای آمریکایی را محدودتر می کند.

در ادامه بیانیه وزارت خارجه روسیه گفته شده است: به نظر می رسید کاخ سفید از مدتها پیش به این نتیجه رسیده بود که با تحریم نمی تواند روسیه را مجبور به تغییر سیاست خود کند.

بیانیه می افزاید: روسیه به نفع بلندپروازیهای ژئوپلیتیکی سیاستمداران آمریکایی که می خواهند از اوکراین تحت کنترل خود برای بازداشتن روسیه استفاده کنند، اقدام نخواهد کرد.

وزارت خارجه روسیه هشدار داده است که سیاست تحریم به زیان شرکت های آمریکایی خواهد بود و دولت واشنگتن این وضعیت و عواقب سیاست های خود را نادیده می گیرد.

روسیه در بیانیه اعلام کرده است در آینده نزدیک به تحریم های آمریکا پاسخ می دهد اما با این وجود درها برای همکاریهای دوجانبه با واشنگتن ازجمله در مساله اوکراین را باز نگه می دارد.

وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که تحریم های جدید این کشور شامل شش بانک روسی از جمله بانک دولتی 'اسبربانک' (بزرگترین بانک روسیه) می شود.

تحریم های واشنگتن در عرصه صنعت نفت نیز فعالیت 5 شرکت انرژی روسیه شامل 'گازپروم'، 'گازپروم نفت'، 'لوک اویل'، 'سورگوت نفت گاز' و 'رزنفت' را تحت تاثیر قرار می دهد.

همچنین به موجب تحریم های آمریکا، دارایی های 5 شرکت فناوری دفاعی دولت روسیه مسدود می شود.

اروپام*5*391*518** 1337
کد N499566