آیت الله هاشمی:

از ما گذشته كه ليست انتخاباتي بدهيم

سایر حوزه ها

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ارائه فهرستی برای انتخابات آینده خبرگان و مجلس گفت: ديگر از ما گذشته است كه ليست انتخاباتي بدهيم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخيص مصلحت نظام در جریان سفر به مشهد مقدس در پاسخ به اين سوال كه آيا در انتخابات آينده مجلس خبرگان و شوراي اسلامي ليست خواهید داد، اظهار داشت: ديگر از ما گذشته است كه ليست انتخاباتي بدهيم.

وی همچنين در پاسخ به اين سوال كه واكنش ايران به تحريم هاي جديد آمريكا بعد از توافق ژنو چيست گفت: اين تحريم ها معمولي بود آنها هر چند ماه يكبار مصاديق نقض كردن تحريم هاي گذشته را پيدا مي كنند و آنها را تحريم مي كنند.