آیت الله هاشمی: دیگر از من گذشته است

آیت الله هاشمی رفسنجانی, مجلس خبرگان

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در فرودگاه مشهد پاسخ خبرنگاران را داد...

روزنامه خراسان: طي ماه هاي گذشته سايت ها و منابع خبري مختلف در تحليل ها و گزارش هاي خود از شرايط حضور احزاب و جريان هاي مختلف در انتخابات هاي 2 مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري بارها ادعا کرده بودند که آيت ا... هاشمي رفسنجاني در پي ارائه ليستي براي انتخابات مجلس خبرگان است. حتي در برهه اي سايت هاي خبري مدعي ليست 50 نفره اي شدند که عنوان «مجتهدان مصلح و معتدل» هم برآن نهاده شده بود.
اين خبرها تا آنجا پيش رفت که «قدرت ا... عليخاني» مشاور پارلماني هاشمي رفسنجاني 3 ماه پيش اين ليست ها را تکذيب کرد: «تصور مي کنم که ارائه ليست توسط ايشان در انتخابات مجلس خبرگان رهبري شايعه است.»

دراين باره، پنج شنبه گذشته وقتي آيت ا... هاشمي رفسنجاني براي سفر 4 روزه خود وارد مشهد شد، خبرنگار ما در فرودگاه شهيد هاشمي نژاد از وي پرسيد: آيا در انتخابات مجلس خبرگان و مجلس ليست ارائه خواهيد کرد؟ رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درپاسخ گفت: «حالا ديگر از ما گذشته است.»
کد N499077