تحولات امنیتی سوریه/

حلفایا از اشغال تروریستها آزاد شد/ادامه عملیات پاکسازی حلب و قنیطره