دانایی فر در گفتگو با مهر : 

هنوز از ایران برای شرکت در اجلاس ضد تروریسم فرانسه دعوت نشده است /عدم توانایی ارزیابی برخی کشورهای عربی از مسائل منطقه