دعای سیدمحمدخاتمی برای سلامتی رهبرمعظم انقلاب

کد N498429