سیدمحمد مهدی جعفری:

مرحوم طالقانی هیچ‌گاه با خشونت برخورد نکرد

سیاست داخلی

طالقانی رسالت خود را در دست و پا کردن مسجد نمی‌دانست بلکه رسالت خود را توجه به قرآن و نهج البلاغه و ایجاد راهنمای عمل برای مردم و جوانان معرفی می‌کرد/طالقانی فتنه را اوضاعی می‌دانست حق و باطل قابل تشخیص نباشد و اگر کسی آن را تشخیص داد جرات سخن گفتن نداشته باشد.

یکی از دوستان مرحوم طالقانی گفت: مرحوم طالقانی با زندگی قرآنی و برداشت از قرآن با مخالفان هیچ‌گاه با خشونت برخورد نکرد و کسی را خارج از دایره انسانیت ندانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمحمد مهدی جعفری عضر روز پنج شنبه در مراسم بزرگداشت آیت الله طالقانی که در کانون توحید برگزار شد، درباره قرآن در اندیشه مرحوم طالقانی گفت: من در زندان خدمت ایشان قرآن را آموختم و نه به عنوان یک کتاب مقدس بلکه به عنوان یک کتاب و راهنمای عمل برای همه نسل‌ها.

وی با بابیان اینکه آیت الله طالقانی به قرآن به عنوان یک راهنمای عمل می‌نگریست بیان کرد: در زمانی که شاه قانون حزب رستاخیز را تصویب کرد ایشان بادیدگاه قرآنی نسبت به این موضوع گفت من از این موضوع خوشحالم که دیکتاتوری‌ها زمانی که در برابر خداوند سرکشی کنند دچار فروپاشی خواهند شد، امروز شاه به این مرحله رسیده که در حال فروپاشی است.

جعفری در باره فتنه در اندیشه طالقانی گفت: ایشان فتنه را اوضاعی می‌دانست که حق و باطل قابل تشخیص نباشد و اگر کسی آن را تشخیص داد جرات سخن گفتن نداشته باشد.

این زندانی سیاسی دوران پهلوی با بیان اینکه تاکید آیت‌الله طالقانی همیشه بر عمیق شدن در قرآن بود بیان داشت: ایشان به قرآن به عنوان یک کتاب مقدس که باید آن را خواند و حفظ کرد نمی‌نگریست بلکه آن را راهنمای عمل در پیچیدگی‌های زمان و هدایت گر مطلق در این امر می‌دانست.

وی گفت: رسالت پیامبرخاتم (ص) با قرآن ماندگار شد که هماهنگ با همه عصر‌ها و زمان‌ها ست و رهنمود کننده و باعث رشد است و این برداشت آیت الله از قرآن بود.

این استاد دانشگاه در باره استفاده از آیات و روایات قرآن توسط آیت الله در مسائل روز بیان کرد: ایشان فراوان به این موضوع رجوع می‌کردند و قرائت‌هایی داشتند که در زمان خودش بسیار کار ساز بود وعمل انسان را در جامعه خودش مد نظر داشت.

جعفری گفت: زمانی که آیت الله طالقانی به قرآن به مثابه راهنمای عمل توجه داشت که در حوزه علمیه هیچ توجه ویژه‌ای به قرآن نمی‌شد و او در آن دوران تنها را ه مقاومت را در برابر مشکلات قرآن می‌دانست.

این دوست مرحوم طالقانی افزود: طالقانی رسالت خود را در دست و پا کردن مسجد نمی‌دانست بلکه رسالت خود را توجه به قرآن و نهج البلاغه و ایجاد راهنمای عمل برای مردم و جوانان معرفی می‌کرد.

وی ابراز کرد: امروز شایسته است که با آثار این انسان بزرگ بیشتر مراجعه شود و کتاب پرتویی از قرآنکه در اصل برای دانشجویان وطلاب نوشته شده باید بار‌ها مورد بازخوانی قرار بگیرد، که این کتاب از آثار جاودانی است که باید آن را پیام روز دانست.

جعفری در پایان گفت: گاهی کسانی او را متهم به طرفداری از جناحی کردند که این موضوع به علت برخورد باز ایشان باهمه انسان‌ها دردایره انسانیت بود، در این راستا ست همیشه مارکسیست‌ها احترام خاصی برای ایشان قائل‌بودند و تاکید داشتند اگر ما در جوانی با کسی مانند شما برخورد می‌کردیم هرگزمارکسیست نمی‌شدیم.

کد N498241