استاد دانشگاه:

تکفیری ها عقبه طولانی دارند - اختلاف و اسلام هراسی هدف امروز است

کد N497758