سیزده سال پس از رخداد یازدهم سپتامبر

ضربه به «داعش»، کمک به ثبات خاورمیانه

کد N497614