دبیر هیات دولت در گفت و گوی تفصیلی با ایرنا؛

آگاهی و گستره دانش رییس جمهوری در موضوعات مختلف شگفت آور است

کد N497540