انگلیس: تحریم های روسیه تا تغییر سیاست های مسکو در قبال اوکراین ادامه می یابد

انگلیس,روسیه,اوکراین

لندن – ایرنا – وزیر مشاور دفتر امورخارجی ومشترک المنافع انگلیس روز پنجشنبه به سفیر روسیه گفت که تحریم های اتحادیه های اروپا علیه روسیه تا تغییر سیاست های مسکو در قبال اوکراین ادامه خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، 'دیوید لیدینگتون' وزیرمشاور دراموراروپای دفتر امورخارجی انگلیس دربیانیه ای گفت که درجریان دیدارش با ' الکساندر یاکوونکو' سفیر روسیه درلندن، با اشاره به اهمیت آتش بس درشرق اوکراین، خواستار عقب نشینی نیروهای روس ازنواحی مرزی اش با اوکراین وقطع حمایت هایش از جدایی طلبان اوکراینی شده است.

این مقام انگلیسی گفت: دراین دیدار روشن کردیم که تحریم های اتحادیه های اروپا علیه روسیه پاسخی به اقدامات مسکو دراوکراین است وتا زمانی که پیشرفتی در جهت تغییر این اقدامات صورت نگیرد، این تحریم ها همچنان باقی خواهند ماند.

وی اضافه کرد: درجریان دیدار با سفیر روسیه ضمن اشاره به اهمیت برقراری آتش بس درشرق اوکراین ازمسکو خواسته شد که ازنفوذش بر نیروهای جدایی طلب اوکراین برای دسترس محققان بین المللی به محل سقوط هوایپمایی مالزیای استفاده کند.

دیوید لیدینگتون همچنین با ابراز نگرانی عمیق از ربوده شده یک افسر سرویس امنیتی استونی توسط سرویس های امنیتی روسیه در پنجم سپتامبر گذشته،خواستار آزادی سریع این مقام شد.

اتحادیه اروپا پس ازتوافق صورت گرفته درنشست سران ناتو درولز انگلیس، تحریم های تازه ای راعلیه روسیه طراحی کرده، اما بدنبال برقراری آتش بس در شرق اوکراین ، هنوز به مرحله اجرا درنیاورده است.

منابع انگلیسی روز پنجشنبه گفتند که این تحریم های احتمالا از روزجمعه ( فردا) به اجرا گذاشته خواهد شد.

این تحریم ها که بخش های بیشتری ازصنایع انرژی ونظامی روسیه را هدف قرار می دهند، موانعی را بر سراستفاده ازوام های بین المللی برای روس ها ایجاد خواهد کرد.

روسیه تاکنون هرگونه دخالتی را درشرق اوکراین ازجمله حمایت از جدایی طلبان اوکراینی را رد کرده است.

اروپام *5* 1552*1859
کد N497461