رویارویی غول های بانکی ونفتی انگلیس با استقلال اسکاتلند

انگلیس,اسکاتلند,استقلال

لندن – ایرنا- گروه بانکی لویدز ورویال بانک اسکاتلند تهدید کرده اند که در صورت جدا شدن اسکاتلند ازبریتانیا درجریان همه پرسی روز 18 سپتامبر(27 شهریور ماه) ، مقرشان را از مرکز اسکاتلند به لندن منتقل خواهند کردند.

به گزارش ایرنا، رویال بانک اسکاتلند وبانک لویدز روزپنجشنبه در بیانیه ای تایید کردند که جابجایی مقرهای شان ازاسکاتلند به انگلیس درصورت استقلال اسکاتلند ، یک امر ضروری است.

این دو بانک انگلیسی درمجموع 27 هزار و500 نیرو دراسکاتلند دارند که جابجایی مقرهای این غول های بانکی می تواند برسرنوشت کاری این افراد تاثیر منفی بگذارد.

بیانیه های این دوبانک متعاقب شروع کارزار تبلیغاتی (کمپین ) مشترک دیوید کامرون نخست وزیرانگلیس ورهبر حزب محافظه کار، 'اد میلیبند' رهبر حزب کارگر و'نیک کلگ' رهبر حزب لیبرال دمکرات در روز چهارشنبه گذشته در اسکاتلند درحمایت ازیکپارچگی بریتانیا، صورت می گیرد.

رویال بانک که مقرش درادینبورو مرکز اسکاتلند می باشد، در بیانیه اش گفته است که پدیدار شدن زمینه های بی ثباتی پس از نتیجه 'آری ' رفراندوم ، می تواند تاثیر منفی برای رتبه اعتباری این بانک بگذارد.

این بانک که دولتی شمرده می شود ازدولت انگلیس خواسته است که با استفاده از اهرم های قانونی روند جابجایی مقر بانک را به لندن تسریع بخشد .

درهمین حال الکس سالموند وزیر اول دولت محلی اسکاتلند و رهبر کارزار تبلیغاتی ( کمپین ) طرفداران استقلال اسکاتلند روز پنجشنبه خواستار انجام تحقیقات دولتی درارتباط با آنچه آن را 'نشت اطلاعات ' مربوط به وزارت دارایی درارتباط با درخواست رویال بانک برای انتقال مقرش به لندن یاد کرده، شده است.

وی گفته است که انتقال این بانک به لندن تابع یک روند قانونی است وتاثیری بر وضعیت اشتغال کارکنان آن دراسکاتلند که قریب به 11هزار نفر می باشد، نخواهد داشت.

رویال بانک اسکاتلند درسال 1727میلادی راه اندازی شد و درحال حاضر دارای بیش از700 شعبه دراسکاتلند بوده، همچنین درتمامی شهرهای اصلی و بزرگ ایرلند، ولز و انگلیس نیز دارای شعبه است.

شعبه مرکزی این بانک در شهر ادینبورو، اسکاتلند قرار دارد و سهام آن در بازار بورس نیویورک و بورس لندن دادوستد می شود.

گروه بانکی لویدز نیز به عنوان بزرگ ترین بانک انگلیس، در بیانیه اش با اشاره به سووالات ایجاد شده درمیان مشتریان وشرکایش درباره مواضع این بانک در قبال استقلال اسکاتلند، عنوان کرده است که نامشخص بودن شرایط ، از جمله مبهم بودن قوانین درصورت جدایی این منطقه از بریتانیا، سبب شده است که تصمیم به جابجایی مقر آن بگیرد.

گروه بانکی لویدز که 25 درصد از سهامش متعلق به دولت انگلیس است و دارای 16 هزار کارمند دراسکاتلند است، در ژوئن 2013 میلادی با ارزش بازار 43.1 میلیارد پوند، دررتبه یازدهم ازبزرگترین شرکت های فعال دربورس اوراق بهادار لندن قرار گرفت.

صنعت بانکداری درکنار توریسم وصنعت نفت وگاز، یکی ازبخش های مهم اقتصاد اسکاتلند به شمار می رود و درصورت متوقف شدن فعالیت بانک های بزرگ، زیان و ضرر بزرگی به این منطقه وارد می شود.

درهمین حال بریتیش پترولیوم غول نفتی انگلیس نیز روز پنجشنبه برای اولین بار ضمن حمایت از کارزار تبلیغاتی ( کمپین ) مخالفان استقلال اسکاتلند گفت که خواهان یکپارچه ماندن بریتانیا است.

بریتیش پترولیوم دربیانیه اش ضمن زیر سووال بردن آمارهای الکس سالموند وزیراول دولت محلی اسکاتلند درباره ذخایر نفتی دریای شمال گفت که چشم انداز دریای شمال با یکپارچگی بریتانیا بهتر خواهد بود.

درهمین حال آخرین نظرسنجی صورت گرفته درباره استقلال اسکاتلند که روز پنجشنبه منتشر شد، حاکی ازپیشی گرفتن مجدد شمار مخالفان استقلال این منطقه است.

براساس نتایج این نظرسنجی، 53 درصد از افراد که مورد پرسش قرار گرفته اند مخالف استقلال اسکاتلند و 47 درصد موافق این مساله بوده اند .

در همه پرسی هیجدهم سپتامبر( 27 شهریور) ، فقط افراد بالای 16 سال ساکن اسکاتلند (حدود چهار میلیون نفر) حق رای دارند و مردم سایر مناطق شامل انگلیس، ایرلند شمالی و ولز نمی توانند در آن شرکت کنند.

حزب ملی اسکاتلند به رهبری الکس سالموند که هدف اصلی اش استقلال است، به دنبال پیروزی در انتخابات پارلمانی اسکاتلند در سال 2011 میلادی، مشروعیت لازم برای برگزاری این همه پرسی را به دست آورد.

براساس طرح ارایه شده از سوی حکومت محلی اسکاتلند، در صورت رای مثبت مردم به استقلال، اسکاتلند در24مارس سال 2016 میلادی استقلال خود را جشن خواهد گرفت ونخستین انتخابات پارلمانی خود را در'می' سال 2016 میلادی برگزار می کند.

درحال حاضر انگلیس، ولز، اسکاتلند وایرلند شمالی، ضمن برخورداری از حکومت های محلی، کشور بریتانیا را تشکیل می دهند.

منطقه اسکاتلند در شمال انگلیس واقع شده و وسعت آن به حدود 78 هزار کیلومتر مربع و جمعیت آن به پنج و نیم میلیون نفر می رسد.

استقلال اسکاتلند باعث ازبین رفتن اتحادی می شود که 307 سال پیش میان این منطقه و انگلیس شکل گرفته است.

اروپام ** 1** 1552**1859
کد N497299