بشار اسد:

مبارزه با تروریسم باید در اولویت قرار گیرد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری سوریه در دیدار با نماینده سازمان ملل در این کشور بر ضرورت اولویت قرار دادن مبارزه با خطر تروریسم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، بشار اسد در دیدار با دی مستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه و هیئت همراهش گفت: حوادث سوریه و منطقه ایجاب می کند که مبارزه با تروریسم در اولویت قرار گیرد زیرا خطر تروریسم همه را تهدید می کند.

وی افزود: هر گونه پیشرفتی در این زمینه(یعنی مبارزه با تروریسم) در حمایت از تلاشهای آشتی ملی که تاکنون در بسیاری از مناطق سوریه موفقیت داشته، موثر است و زمینه را برای گفتگوی فراگیر سوری-سوری فراهم می آورد.