استاد دانشگاه مادرید:داعش از اعمال تروریستی بهره برداری ارتباطاتی می کند

داعش,اسپانیا,تروریسم

مادرید - ایرنا - یک استاد مطالعات عربی دانشگاه مادرید می گوید که قتل اخیر دوخبرنگار آمریکایی به دست داعش نشان می دهد که گروه تروریستی یک استراتژی ارتباطاتی مطالعه شده دارد وتروریسم برای انها نوعی از امکانات ارتباطاتی فراهم می کند.

به گزارش ایرنا، 'پابلو ساپاگ مونیوز دلا پنیا' درمصاحبه ای با خبرگزاری اروپاپرس ادامه داد : این قتل ها، درچارچوب تبلیغات، مفهوم بسیاری دارد زیرا خبرنگاران سوری یاعراقی بسیاری به دست داعش کشته شدند اما جان یک خبرنگار غربی درمقایسه با یک خبرنگارمحلی تاثیر بیشتری دارد وداعش، این امر را به هواداران خود در سراسر جهان اطلاع می دهد .

وی افزود : چیزی که داعش با تاثیر این قتل ها به دست می آورد این است که از یک سو،آمریکا این پدیده راجدی بگیرد وازسوی دیگر، هزاران نفر ازهوادارانش موسوم به 'گرگ های تنها' که با این قتل ها موافق هستند را فعال می کند زیرا این افراد حتی می توانند هسته های جدیدی در دیگر کشورها ایجاد کنند و به طور مستقل به حملات درعرصه جهانی بپردازند .

دررابطه با اقدامات آینده داعش، ساپاگ معتقد است که اگر گروه تروریستی نیاز به قتل دیگری داشته باشد، آن را انجام خواهد داد .

وی دراین زمینه درمورد صحت داشتن ویدئوهای قتل گفت: من قتل هایی به این صورت را به طور گسترده درسوریه دیدم وتنها چیزی که دراینجا فرق کرده این است که اکنون این افراد، غربی هستند .

استاد دانشگاه کمپلوتنسه مادرید تصریح کرد : تنها گزینه ای که آمریکا و سوریه دو دشمن سرسخت هم را می توانند دریک مسیر مشترک قرار دهد، مقابله با داعش است ودرصورتی که این اتحاد صورت گیرد، تروریست ها را ازشهرها و روستاها اخراج خواهند کرد .

دراین مورد، وی هشدار داد که این اتحاد ازسوی خود همچنین باعث فعال شدن تروریسم جهانی خواهد شد زیرا برای فعال کردن آنها، به سادگی وتنها باید گفت که این جنگ علیه آمریکا است .

*** راه رفع تنش در سوریه

ساپاگ براین باوراست که غرب برای رفع تنش درسوریه ودولتی به رهبریت ' بشار اسد ' از سال 2002 میلادی ، باید در درجه اول اذعان کند که یک تشخیص نادرست از وضعیت انجام داده است .

به گفته ساپاگ، دولت سوریه ازحمایت بیشتری ازآنچه که فکر آن می شد برخوردار بود زیرا هیچ دولتی نمی تواند با فشارهای بسیار قوی خارجی، در مدت طولانی پایدار بماند .

وی افزود:غرب پس ازاینکه به اشتباه خود درتشخیص وضعیت اذعان کرد باید تشخیص خود را تغییر دهد زیرا تابحال همه اقدامات غرب براساس تشخیص اشتباهش بوده است .

به عقیده وی ، آمریکا ومتحدانش، اعمالی بسیار قوی علیه دولت سوریه انجام داده بودند واکنون تغییرات، باید تدریجی باشند زیرا آمریکا برای مبارزه علیه داعش به سوریه نیاز دارد .

ساپاگ تصریح کرد: قدرت های غربی به تازگی با سرویس های اطلاعاتی سوریه تماس ورابطه برقرار کردند وسوریه نیز گفته است که آماده همکاری با آنها می باشد اما این همکاری ، رایگان نخواهد بود .

*رفع تنش درعراق

استاد دانشگاه مادرید خاطرنشان کرد :امروز درعراق ، خطر نظامی کمی وجود دارد زیرا به نظر نمی رسد که به طور قریب الوقوع ، داعش دولت عراق را در چنگ خود گیرد اما نابودی داعش نیز آسان نیست زیرا اگر با آنها در سوریه بجنگید ، اعضای آن به عراق می روند واگر درعراق با آنها بجنگید به سوریه باز می گردند .

ساپاگ افزود: به این دلیل باید به پدیده داعش به طور جمعی رسیدگی کرد و نباید سیاست غرب را که جدا کردن عناصر بود را تکرار کرد .

وی ادامه داد: دست کم گرفتن گروه های تروریستی القاعده وداعش، تاثیر مهمی درتصمیمات غرب داشت زیرا نتیجه آن گسترش تروریسم نه تنها در سوریه بلکه همچنین درنقاط دیگر است وجالب است که آمریکا پس ازتصرف عراق اکنون شاهد این است که نیمی ازکشور دردست سازمان هایی است که افراطی تر از القاعده می باشند .

استاد دانشگاه تصریح کرد: قدرت های غربی فکرمی کردند که آنچه که درسوریه اتفاق می افتد را می توانند در درون کپسولی کرده و آن را در سوریه حبس کنند اما چنین نبوده وتنش ها به عراق ولبنان گسترش یافتند وحتی ممکن است که به ترکیه و فراتر از آن سرایت کند .

اروپام *5*491**1859
کد N497202