رییس‌جمهور در بنای یادبود امیراسماعیل سامانی حضور یافت

دولت

اسماعیل سامانی بنیانگذار حکومت سامانیان، در شوال ۲۴۳ هجری قمری در فرغانه به دنیا آمد و در صفر ۲۹۵هجری قمری (آبان ۲۸۶ هجری خورشیدی) یعنی در ۵۲ سالگی بر اثر بیماری درگذشت و وی را در مقر حکومتش یعنی بخارا بخاک سپردند.

رییس‌جمهور روز پنجشنبه در بنای یادبود امیراسماعیل سامانی در «دوشنبه» پایتخت تاجیکستان حضور یافت و با نثار گل و قرائت فاتحه به وی ادای احترام کرد.

به گزارش ایلنا، شماری از وزیران تاجیکستانی و جمعی از مقام‌های ایرانی، رییس جمهوری را در این مراسم همراهی می کردند.

در تاجیکستان از اسماعیل سامانی به عنوان بنیانگذار تاجیکستان نام می برند و بنای یادبود وی در «دوشنبه» از نمادهای تاجیکستان است.

اسماعیل سامانی بنیانگذار حکومت سامانیان، در شوال ۲۴۳ هجری قمری در فرغانه به دنیا آمد و در صفر ۲۹۵هجری قمری (آبان ۲۸۶ هجری خورشیدی) یعنی در ۵۲ سالگی بر اثر بیماری درگذشت و وی را در مقر حکومتش یعنی بخارا بخاک سپردند.

اسماعیل سامانی به زبان و فرهنگ ادبیات فارسی دلبستگی بسیار داشته و در این عرصه کوشیده است. رودکی سروده‌هایی در ستایش از اسماعیل سامانی دارد.

کد N497175