کارکنان ادارات دولتی یونان دست به تظاهرات زدند

برپایی تظاهرات,کارکنان ادارات,یونان

آتن- ایرنا- کارکنان ادارات دولتی در یونان به نشانه مخالفت با نظام سرمایه داری و سیاست ریاضت اقتصادی دست به تظاهرات زدند.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ازآتن، کارکنان ادارات دولتی دریونان به نشانه مخالفت با نظام سرمایه داری وسیاست ریاضت اقتصادی با راهپیمایی در سطح خیابان های مرکزی شهرآتن دست به تظاهرات زدند.

معترضین به سیاست ریاضت اقتصادی و عملکرد دولت در قبال کارکنان دارات دولتی ابتدا در میادین اصلی شهر آتن تجمع وسپس به سوی وزارت اصلاحات اداری با سردادن شعارهایی تند برعلیه دولت ائتلافی راستگرای دمکراسی نوین، راهپیمایی کردند.

این تظاهرات گسترده مردم به درخواست بزرگترین اتحادیه کارمندی یونان( اد -دی)، اتحادیه کارکنان وزارت فرهنگ و تعداد دیگری از سندیکاها صورت گرفته بود.

کارکنان ادارات دولتی درساعت 12ظهر روزپنجشنبه به نشانه اعتراض به سیاست های دولت در قبال ساختاری کاری واشتغال کارکنان ، دست به اعتصاب زده و به صفوف معترضین برای شرکت در تظاهرات ، پیوستند.

کارکنان ادارات دولتی به طرح اصلاحات درسیستم اداری وواگذاری بخشی از مسئولیت های مدیریتی وزارتخانه ها به بخش خصوصی معترض هستند.

تظاهر کنندگان با سردادن شعارهایی همچون' دست از سیاست ریاضت اقتصادی بردارید،' ازهمراهی واطاعت ازوام دهندگان خارجی به یونان دست بردارید'و' ملت دیگر تحمل سنگینی بار بحران مالی کشور را ندارد'، از دولت خواستند که طرح خود در مورد اصلاحات درساختاری کاری ادارات دولتی را پس گیرد.

دولت یونان به درخواست بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی وصندوق بین المللی موسوم به تروئیکا از5سال پیشه سیاست ریاضت اقتصادی، کاهش نیروی انسانی ادارات، ادغام تعداد زیادی ازمراکز درمانی و آموزشی، کاهش حقوق و مزایای کارکنان وبازنشستگان را به مرحله اجرا گذاشته که بر اثر این سیاست حدود 30 درصد از شهروندان این کشور فقیر و یا زیر خط فقر قرار گرفته اند.

ادامه سیاست ریاضت اقتصادی نه تنها باعث بهبود وضع اقتصادی کشور و کمک به برون رفت از بحران مالی نکرده، بلکه باعث گردیده که میزان بیکاری در کشور از مرز 27 درصد فراتر رود وبیش ازیک میلیون و400 هزار نفر از نیروهای جوان و فعال کشور بیکار شوند و با مشکلات معیشتی جدی روبرو گردند.

سازمان های مردم نهاد برای کمک به شهروندان، اقدام به جمع آوری و توزیع مواد غذایی به نیازمندان می کنند.

اروپام**462**1859
کد N497171