تایید اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی

شوراي نگهبان

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب جلسه مورخ دوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیات وزیران، در جلسه مورخ 1393/06/19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

انتهای پیام

کد N497091