دیدار عمار حکیم با حیدر العبادی

آفریقا و خاورمیانه

رئیس مجلس اعلای اسلامی و هیئت همراهش با نخست وزیر جدید عراق درباره اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، حیدر العبادی در دیدار با عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق بر ضرورت تشدید تلاشها برای مقابله با چالشهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی و حرکت کشور به سوی ساحل آرامش تاکید کرد.

در این دیدار حکیم و هیئت همراهش ضمن تبریک به العبادی به مناسبت تشکیل دولت جدید برای نخست وزیر عراق آرزوی موفقیت کردند.

طرفین در این دیدار اوضاع سیاسی و امنیتی عراق و نیز تحرکات سیاسی در سطح منطقه برای نابودی داعش را بررسی کردند.