امیرعبداللهیان با وزیر امور خارجه زیمبابوه دیدار کرد 

سیاست خارجی

معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان در ملاقات با  وزیر خارجه زیمبابوه در خصوص روند روابط و همکاریها در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفتگو و تبادل نظر کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبدالهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان در ملاقات با سیمباراشه ممبنگوی وزیر خارجه زیمبابوه ، در خصوص روند روابط و همکاریها در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفتگو و تبادل نظر کرد.

لزوم افزایش سرمایه گذاریها توسط بخش خصوصی کشورمان در زیمبابوه، ضرورت پیگیری و اجرای توافقات گذشته و برنامه ریزی برای برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک، آمادگی برای تقویت  همکاری های علمی و فناوری، لزوم تسهیل روابط برای تجار و بازرگانان ایرانی برای ورود به زیمبابوه، ضرورت تقویت افزایش فعالیت بخش خصوصی دو کشور از جمله موضوعات مطرح و پیگیری شده از سوی معاون وزیر امورخارجه کشورمان با وزیر امورخارجه زیمبابوه بود.

طرفین در این دیدار بر توسعه روابط و مناسبات بین دو کشور در همه زمینه ها تاکید کردند.