اعضای جدید کمیسیون اروپا معرفی شدند

سیاسی

رئیس آینده کمیسیون اروپا درباره سیاست‌های این کمیسیون گفت که می‌خواهم در این آخرین فرصتی که داریم، اتحادیه اروپایی را به مردم معرفی کنم که دید گسترده‌ای برای حل مشکلات بزرگ داشته باشد و در مقابل مشکلات جزئی متواضع و فروتن باشد.

«ژان کلود یونکر» رئیس آینده کمیسیون اروپا ۲۸ عضو تیم خود برای هدایت بازوی اجرایی اتحادیه اروپا را معرفی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز٬ یونکر درباره سیاست کمیسیون اروپا گفت: «می‌خواهم در این آخرین فرصتی که داریم، اتحادیه اروپایی را به مردم معرفی کنم که دید گسترده‌ای برای حل مشکلات بزرگ داشته باشد و در مقابل مشکلات جزئی متواضع و فروتن باشد.»

اکنون یونکر باید به همراه تیم خود به پارلمان اروپا برود و نظر نمایندگان را برای کسب رای اعتماد جلب کند.

کد N496513