شجونی پیشنهاد برکناری این وزرا را داد

خبرگزاری آریا نوشت:

 

عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي گفت: ما بعضي از وزراي دولت را دوست داريم و مي‌ستاييم اما برخي وزرا بايد اخراج شوند. با كليد آمدن درست است اما بايد رفتار هم درست باشد

بعد از وزيرعلوم بايد وزير ارشاد عوض شود. البته بقيه وزرا هم همچنان صددرصد اصولگرا نيستند. حيف است مملكت به جنجال تبديل شود و عده‌يي احساس ترس، پريشاني و لرزش كنند.

شجوني اظهار داشت: بنده خودم رفتم جزو دلواپسان كه دست آخر هم ديديد حق با ما بود؛ هم امريكا بي‌وفايي كرد و هم آقاي ظريف گفت حق با دلواپسان است چون امريكا به ما بد كرد و همچنين رهبري فرمودند من خودم نگران هستم، امريكا قابل اعتماد نيست. پس ما كه دلواپس بوديم حق داشتيم.

ما نه معاونت مي‌خواهيم و نه رياست بلكه فقط دلواپسيم. آقاي روحاني هم اگر دلسوز است بايد بعضي‌ها را عوض كند. مجيد انصاري، يونسي و وزير ارشاد را بردارد. اينها مزاحم نظام هستند و به‌درد نمي‌خورند. اينها نمي‌توانند گراني را ارزان كنند و براي بيكاران شغلي فراهم كنند.


17302

 

کد N496485