1500 داوطلب خارجی در میان نیروهای دونتسک حضور دارند

اوکراین,نیروها ی خارجی,ریانووستی

تهران - ایرنا - رئیس مجلس جمهوری دونتسک گفت: 1500 داوطلب خارجی مسلح در میان نیروهای جمهوری مردمی دونتسک حضور دارند.

خبرگزاری 'ریانووستی' چهارشنبه شب در بخش فرانسوی خود افزود: ' بوریس لیتوینف'، رئیس مجلس جمهوری دونتسک، جمهوری استقلال یافته در شرق اوکراین تاکید کرد: براساس اطلاعاتی که در اختیار دارم 10 تا 15 درصد نیروهای دفاعی دونتسک را داوطلبان خارجی تشکیل می دهند.

رئیس مجلس جمهوری استقلال یافته دونتسک اظهار داشت: بیشتر این داوطلبان خارجی روسی هستند و در میان آنها ملیت های فرانسوی، آلمانی و حتی اسرائیلی نیز دیده می شوند.

وی در این حال اضافه کرد که نیروهای لژیون فرانسوی در دو سوی خط مقدم دیده می شوند.

رسانام**1502**1547
کد N496421

خواندنی از سراسر وب