روحانی: ایران و تاجیکستان در مسایل جهانی مثل دو یار در کنار هم هستند

کد N496364