برای مقابله با داعش؛

انگلیس همکاری با دولت سوریه را رد کرد

آمریکا اروپا

وزارت خارجه انگلیس همکاری با دولت سوریه برای مقابله با داعش را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه انگلیس مشارکت دولت سوریه در مقابله با داعش را رد کرد.

در بیانیه وزارت خارجه انگلستان بدون اشاره به حقایق موجود در سوریه آمده است: بشار اسد نمی‌تواند پاسخی برای شکست افراطی‌گری باشد.

همچنین در این بیانیه که در تضاد با حقایق موجود در این کشور است، در تلاش برای منحرف کردن افکارعمومی از نقش غربی ها در تشکیل داعش برای پیشبرد اهداف سلطه طلبانه خود در منطقه ادعا شده است: جنگ اسد علیه مردم خودش شرایط را برای پرورش گروه‌های افراطی ایجاد کرد.

این در حالی است که کشورهای غربی و برخی کشورهای منطقه از اصلی ترین حامیان مالی و تسلیحاتی گروه های تروریستی در سوریه بوده اند.