مقام روسی: تحریم های غرب علیه روسیه بی تاثیرند

آمریکا اروپا

مشاور رئیس جمهور روسیه با بی تاثیر خواندن تحریم های غرب گفت مواضع ما در اوکراین تغییر نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، روسیه اعلام کرد مواضعش در اوکراین تغییر نخواهد کرد.

مشاور رئیس‌جمهور روسیه تحریم های غرب علیه کشورش برای تغییر موضع در اوکراین را بی تاثیر خواند.

اظهارات این مقام روسی در حالی بیان می شود که اتحادیه اروپا قصد اجرای دور جدید از تحریم ها علیه روسیه را دارد.